Комісія

30371805КОМІСІЯ В СПРАВАХ ПОДРУЖЖЯ ТА РОДИНИ

Єпархії св. Володимира Великого у Парижі для українців греко–католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії Української Греко – Католицької Церкви


Про Комісію

Комісія в справах подружжя і родини є виконавчим і дорадчо-консультативним структурним підрозділом Курії Єпархії св. Володимира Великого у Парижі для українців греко–католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії Української Греко – Католицької Церкви. 
У своїй діяльності Комісія керується Кодексом Канонів Східних Церков, канонами Партикулярного права УГКЦ, постановами та рішеннями Синоду Єпископів, декретами і вказівками Глави УГКЦ та Єпархіального Єпископа.
Комісія співпрацює з іншими комісіями та відділами Єпархії. Метою діяльності Комісії у справах родини є допомагати Єпархіальному Єпископові у формуванні та реалізації пропозицій щодо діяльності УГКЦ у сфері подружньої та родинної проблематики, спрямованих на відродження і утвердження інституту сім’ї у світлі християнської традиції й вчення Церкви.

ДЕКРЕТ

про створення Комісії у справах подружжя та родини

Єпархії св. Володимира Великого в Парижі

Вих. 18/022

Д Е К Р Е Т

Реалізовуючи Єпархіальну Стратегію “Христос – наша надія”, виявляючи турботу про святість подружжя та родини в нашій Єпархії,  взявши до уваги резолюції V сесії Єпархіального Собору 2017 року Божого стосовно створення Комісії у справах подружжя та родини  (ad experimentum на один рік), владою мені даною офіційно затверджую створення

КОМІСІЇ У СПРАВАХ ПОДРУЖЖЯ ТА РОДИНИ

Єпархії св. Володимира Великого в Парижі

у наступному складі:

 1. о. Олег Сподар (голова)
 2. о. Михайло Шевцов
 3. Олеся Курч
 4. Богдана Рущак
 5. Наталя Шевцова
 6. Віталій Протасевич
 7. Оксана Гривнак
 8. Юстина Горецька
 9. о. Святослав Горецький
 10. Марія Фігурек
 11. Олександр Москаленко
 12. Марія Говгера
 13. Давид Токач
 14. Марія Токач Павлина

Цей декрет набирає чинності з моменту повідомлення і дійсний

терміном до 2020 року Божого.

† БОРИС

о. Юрій Лещинський

канцлер

Дано у Шевтоні При Монастирі Воздвиження Чесного Хреста,

дня 3 лютого 2018 року Божого

 


Працівники Комісії:

 

Голова Комісії:              о. Олег СПОДАР

Прив.емайл:                   ospodar75@yahoo.com


Olesia KUPCH

Відповідальний Секретар:    Олеся КУРЧ

Моб. телефон:                 +32485785110

Прив.емайл:                     olesyakurch@yahoo.com


 

Natalia Lukiv

Наталя ШЕВЦОВА (Бельгія – Франція)

Моб. телефон:                 +33783319361

Прив.емайл:                     natalyalukiv3@gmail.com


Vitaliy Protasevych.jpg

Віталій ПРОТАСЕВИЧ (Франція – Італія)

Прив.емайл:                     protosvp@gmail.com


Oxana Gryvnak

Оксана ГРИВНАК (Франція – МАРСЕЛЬ, НІЦЦА)

Моб. телефон:                 +32485785110

Прив.емайл:                     hop.pastuh@gmail.com


Юстина Горецька

Юстина ГОРЕЦЬКА (Франція – МЕЦ)

Моб. телефон:                 +33781266738

Прив.емайл:                     justine.donche@yahoo.fr


Наталя ТРЕТЯКОВА (Франція – СТРАСБУРГ)

Моб. телефон:                  +33621524924

Прив.емайл:                      trnata@yahoo.fr


Maria Figurek

Марія ФІГУРЕК (Бельгія)

Моб. телефон:                 +3265669180

Прив.емайл:                     o.adamfigurek@gmail.com


 

Olexandr Moskalenko

Олександр МОСКАЛЕНКО (Бельгія – АНТВЕРПЕН)

Прив.емайл:                     saniamosukrain@gmail.com


Марія ГОВГЕРА (Франція – Бельгія)

Моб. телефон:                +32497411697

Прив.емайл:                    mhovhera@yahoo.it

 СТАТУТ

(проект до затвердження)

 Комісії у справах подружжя та родини

Єпархії святого Володимира Великого у Парижі для українців греко–католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії Української Греко-Католицької Церкви

 РОЗДІЛ 1
Загальні положення

Арт 1.

Комісія у справах подружжя та родини Єпархії святого Володимира Великого у Парижі для українців греко–католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії  Української греко-католицької Церкви (далі Комісія) є виконавчим і дорадчо-консультативним структурним підрозділом Єпархіального управління.

Арт 2.

Комісія створюється декретом Єпархіального Єпископа.

Арт 3.

У своїй діяльності Комісія керується Кодексом Канонів Східних Церков, канонами Партикулярного права УГКЦ, постановами та рішеннями Синоду Єпископів, декретами і вказівками Єпархіального Єпископа і цим статутом.

Арт 4.

Комісія може мати свою печатку зі своєю назвою і емблемою, бланк та іншу атрибутику, необхідну для забезпечення її діяльності. Вся ця атрибутика повинна бути погодження з Єпархіальним Єпископом чи делегованою ним особою.

Арт 5.

Комісія співпрацює із іншими структурними підрозділами єпархії

Арт 6.

Статут затверджує Єпархіальний Єпископ, який є компетентний розглядати зміни та положення до статуту, які для набирання чинності повинні бути проголошені.


РОЗДІЛ 2
Мета, напрямки діяльності та основні завдання Комісії

Арт.7

Метою діяльності Комісії є допомагати Єпархіальному Єпископові у формування та реалізації пропозицій щодо діяльності єпархії у сфері подружньої та родинної проблематики, спрямованих на утвердження інституту сім’ї у світлі християнської традиції й вчення Церкви.

Арт. 8

Основні напрямки роботи Комісії:

8.1.      Формація та координація діяльності відповідальних священиків та мирян по регіонах.

8.2.      Підтримка та координація родинного душпастирювання, пов’язані із прородинним вихованням дітей і молоді (вихованням дітей і молоді до сімейного життя), багатоступеневою підготовкою до подружжя, родинним душпастирством, сімейним консультуванням, допомогою сім’ям та дітям у кризових ситуаціях, створенням і підтримкою сімейних спільнот і рухів, пропагуванням та підтримкою сімейних форм виховання, а також ініціатив щодо захисту людського життя на всіх стадіях його існування (від зачаття  і до природної смерті).

8.3.      Розвиток співпраці з релігійними та громадськими організаціями і з органами державної влади та освітніми установами усіх рівнів щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери подружжя й родини, вплив на формування державної політики і підтримка ініціатив, які б пропагували та виховували сімейні цінності.

8.4.      Подання пропозиції до проекту стратегічного плану діяльності УГКЦ у цій сфері діяльності Комісії.

Збір, систематизація та поширення інформації про душпастирську діяльність Церкви у цій сфері.

Розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів.

Організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад і конференцій.

Створення та оновлення бази даних осіб та організацій, які діють у сфері подружжя та сім’ї.

Видавнича діяльність.

РОЗДІЛ 3

Структура Комісії та обов’язки посадових осіб

 Арт 9

Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії з допомогою управи Комісії.

Арт. 10

Склад управи Комісії.

Голова Комісії.

Заступник голови Комісії.

Керівництво програм у певному напрямку (референт).

Виконавчий секретар комісії.

Арт.11

Комісія у своєму складі має помічників та відповідальних за різні сфери діяльності Комісії в справах подружжя та родини, які є делегованими від Комісії та потверджені Єпархіальним Єпископом, а також  колегію радників (з представників церковних, громадських і державних організацій, які діють у сфері подружжя, та сім’ї).

Арт.12

Голова Комісії іменується Єпархіальним Єпископом. Іменування відбувається на 3 річний термін із правом повторного іменування.

Арт.13

Компетенція голови Комісії.

Керівництво і координація діяльності Комісії

Представництво Комісії у церковних і державних структурах і громадських організаціях.

Систематичне скликання засідань управи (принаймні раз на 3 місяці) та делегованих представників Комісії (принаймні 4 рази на рік) і головування на них.

Систематичне інформування Єпархіального Єпископа про діяльність Комісії на його вимогу безпосередньо або через делеговану ним особу.

Керуванням процесом розробки проектних пропозицій для отримання фінансової допомоги, їх реалізації та вчасного і змістовного звітування про їх виховання.

Арт.14

Повноваження заступника голови Комісії

Допомагати голові організовувати роботу Комісії

За дорученням голови комісії тимчасово виконувати його обов’язки.

Арт.15

До компетенції референта належить керівництво проектами та програмами у певному напрямку діяльності Комісії.

Арт.17

Компетенція виконавчого секретаря Комісії.

Допомагати голові в написанні, реалізації та звітування проектів.

Здійснювати всю роботу, що стосується документообігу.

Вирішувати організаційні питання (організовувати приймання відвідувачів і логістику подій/зустрічей).

Здійснювати підготовку та подання поточних фінансових звітів і звітів про діяльність Комісії.

Відповідати за стан приміщення і офісного обладнання та за інвентаризацію майна, що є в користуванні Комісії.

Арт.18

Посадові особи, структурні підрозділи (центри передподружньої підготовки) у своїй діяльності керуються окремими інструкціями та положеннями, затвердженими Єпархіальним Єпископом за поданнями голови Комісії.

РОЗДІЛ 4

Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

Арт.19

Діяльність Комісії фінансується з бюджету Єпархіального управління.

Арт.20

Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.

Арт.21

У користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Все майно та обігові кошти є власністю єпархії.

Арт.22

Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.

Арт.23

Голова Комісії щороку готує проект бюджету, який передає Єпархіальному Єпископові або делегованій ним особі і дальше доопрацювання економічному відділу єпархії.

Арт.24

Голова Комісії подає в економічний відділ щорічний фінансовий звіт.

РОЗДІЛ 5

Адміністрування діяльність Комісії

Арт. 26

Контроль, перевірка та адміністрування діяльності Комісії здійснюється Єпархіальним Єпископом особисто або через делеговану ним особу.

Арт.27

Для здійснення аудиту діяльності Комісії Єпархіальний Єпископ створює відповідну робочу групу.

РОЗДІЛ 6

Припинення діяльності Комісії

Арт. 28

Комісія припиняє свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно рішення Єпархіального Єпископа, через проголошення декретом.

Арт. 29

Всі питання, пов’язані з ліквідацією Комісії, належать до компетенції осіб для цього призначених єпископом, який їх іменує на час виконання завдання через декрет.

Арт. 30

Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні єпархії.